Artikelen

Aanmaningsbrieven UBO-registratie onderweg

Publicatiedatum: 29 april 2022

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst gaat aanmaningsbrieven versturen naar entiteiten die de UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register. Deze brief is de laatste waarschuwing van Financiën aan entiteiten om hun UBO’s alsnog in te schrijven, voordat er een sanctie wordt opgelegd.

Vennootschappen en andere juridische entiteiten die naar Nederlands recht zijn opgericht, moeten hun UBO’s inschrijven in het UBO-register van de KvK. Entiteiten die per 27 september 2020 reeds in het Handelsregister stonden ingeschreven, hebben tot 27 maart 2022 de tijd gekregen om hun UBO’s te registreren. Uit een brief van minister Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer echter blijkt, dat 40% van de entiteiten die verplicht zijn om zich in te schrijven in het UBO-register, dit nog niet hebben gedaan.

Aanmaningsbrieven

Daarom gaat het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst aanmaningsbrieven versturen naar entiteiten die de UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register. Minister Kaag geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat het register belangrijk is, mede vanwege de sancties tegen Rusland. Het register zorgt voor transparantie over de uiteindelijk belanghebbende achter de entiteiten. Zo kan worden voorkomen dat criminelen de entiteiten kunnen gebruiken om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Het UBO-register is een belangrijke maatregel tegen witwassen en financieren van terrorisme, aldus Kaag.

Handhaving

Wanneer de entiteiten geen gehoor geven op de aanmaningsbrief, zal er ‘risicogebaseerd’ gehandhaafd worden. Dit houdt in dat er voorrang wordt gegeven aan handhaving op entiteiten waar de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme het hoogst zijn. Later zal er ook steekproefsgewijs gehandhaafd worden. Het BEH kan bij niet-tijdige registratie in het UBO-register een sanctie opleggen, zoals een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of in heel uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf. Een sanctie wordt pas opgelegd wanneer de entiteit de aanmaningsbrief heeft ontvangen en de termijn die is gegeven in deze brief om de UBO in te schrijven, is verstreken.

Wat is een UBO?

Kort samengevat is de UBO de natuurlijke persoon die direct of indirect een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal of vermogen van bepaalde entiteiten, of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in bepaalde entiteiten. Voor een overzicht van registratieplichtige rechtsvormen verwijzen we u graag naar onze eerdere artikelen inzake het UBO-register.

Stel uw vraag aan een specialist

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact op. We denken graag met u mee.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *