Artikelen

Afschaffing open cv naar verwachting per 1 januari 2024

Publicatiedatum: 21 juni 2022

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het wetsvoorstel Wet aanpassing kwalificatie buitenlandse rechtsvormen. De wet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2024.

Het wetsvoorstel maakte in haar oorspronkelijke vorm een einde aan de vennootschapsbelastingplicht van de open commanditaire vennootschap (open cv) en de familiefondsen. Eerder werd al bekend dat de voorgenomen wijziging ten aanzien van het familiefonds uit het voorstel wordt gehaald. De aanpassing van het open fonds voor gemene rekening (OFGR) in dat kader wordt later bezien. Bovendien is indiening van het wetsvoorstel een aantal maal uitgesteld. Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op 3 juni 2022 in een brief over de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda aangegeven dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2023 wordt ingediend. De definitieve vorm van het wetsvoorstel is nog niet bekend, maar de beoogde inwerkingtredingdatum staat gepland op 1 januari 2024.

De afschaffing van de open cv lijkt daarmee een stap dichterbij. Wij houden het wetsvoorstel en de datum van de indiening nauwgezet voor u in de gaten. Uiteraard informeren wij u bij nieuwe ontwikkelingen.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over de impact die de mogelijke wijzigingen op uw situatie kunnen hebben? Neem dan contact met ons op.

Pieter Dekkers MSc

Belastingadviseur

Pieter is in 2022 gestart bij Zantboer & Partners. In 2013 is hij afgestudeerd in fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft hij ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk voor met name familiebedrijven en hun aandeelhouders. Pieter is van huis uit vertrouwd met de vraagstukken waar een familiebedrijf mee te maken krijgt. Pieter is proactief en gaat altijd met veel enthousiasme op zoek naar de oplossing die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *