Zantboer & Partners

Algemene voorwaarden

Op alle diensten die Zantboer & Partners verricht zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden of een exemplaar opvragen bij het secretariaat van één van onze vestigingen of via info@zantboer.nl.

Download de algemene voorwaarden van Zantboer & Partners

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24369370.