Artikelen

Bedrijfsopvolgingsregeling door evaluatie CPB verder onder druk

Publicatiedatum: 2 juni 2022

Op verzoek van het kabinet heeft het Centraal Planbureau (CPB) de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting geëvalueerd. Het CPB concludeert dat de BOR niet doelmatig is, waardoor versobering of afschaffing van deze fiscale faciliteit dichterbij lijkt te komen.

Fiscale faciliteiten bij een bedrijfsoverdracht

De BOR in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting maken het mogelijk om een onderneming fiscaal voordelig over te dragen naar de volgende generatie. Door toepassing van de BOR bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen worden de verkrijgers onder voorwaarden (gedeeltelijk) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast wordt bij de overdracht van ondernemingsvermogen inkomstenbelasting geheven bij de overdrager. Onder voorwaarden mag de overdrager deze heffing (belastingclaim) doorschuiven naar de verkrijger.

Evaluatie CPB

De BOR en de doorschuifregelingen zijn ingevoerd om te voorkomen dat de belastingheffing ten tijde van een bedrijfsoverdracht een belemmering vormt voor de continuïteit van de onderneming. Het CPB heeft beide regelingen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat bij circa driekwart van de bedrijfsoverdrachten voldoende vrije middelen beschikbaar zijn voor het voldoen van de belastingschulden. Het CPB stelt dat in de meeste gevallen een (verruimde) betalingsregeling zou volstaan. De noodzakelijkheid voor de BOR ontbreekt daardoor, zo luidt de conclusie. Bij de doorschuifregeling gaat het, anders dan bij de BOR, om een uitstelregeling in plaats van om een afstelregeling. Dat maakt de doorschuifregeling in de ogen van het CPB doelmatiger dan de BOR.

Toekomst BOR

Op de BOR klinkt al langer kritiek vanuit verschillende hoeken. De uitkomst van deze evaluatie lijkt een stap verder in de richting voor het afschaffen of versoberen van de BOR. Of en in hoeverre afschaffing of versobering daadwerkelijk plaatsvindt blijft afwachten. Het is niet ondenkbaar dat de plannen hieromtrent komende Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over de impact die de mogelijke wijzigingen op uw situatie kunnen hebben? Neem dan contact met ons op.

Pieter Dekkers MSc

Belastingadviseur

Pieter is in 2022 gestart bij Zantboer & Partners. In 2013 is hij afgestudeerd in fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft hij ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk voor met name familiebedrijven en hun aandeelhouders. Pieter is van huis uit vertrouwd met de vraagstukken waar een familiebedrijf mee te maken krijgt. Pieter is proactief en gaat altijd met veel enthousiasme op zoek naar de oplossing die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *