Artikelen

De Belastingdienst zal voorlopig geen box 3-aanslagen opleggen

Publicatiedatum: 1 februari 2022

Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft per brief van 24 januari 2022 de Tweede Kamer verzocht om uitstel voor de beantwoording van verschillende Kamervragen over het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 met betrekking tot box 3 van de inkomstenbelasting. Over dit arrest hebben wij u al eerder geïnformeerd. 

Het arrest heeft ook gevolgen voor alle aanslagen inkomstenbelasting die per 24 december 2021 nog moeten worden opgelegd en alle aanslagen waarover al wordt geprocedeerd of zal worden geprocedeerd. In de brief wordt opgemerkt dat de volledige reikwijdte van de groep burgers die in aanmerking komt voor rechtsherstel, op dit moment nog niet is bepaald. Verschillende opties voor de vormgeving van dit rechtsherstel worden momenteel in kaart gebracht. De Staatsecretaris verwacht de Tweede Kamer hierover in februari te informeren.

Aangezien de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad nog niet verwerkt kunnen worden in de aanslagen inkomstenbelasting, worden momenteel geen aanslagen opgelegd indien sprake is van inkomen uit box 3. Hier worden uitzonderingen op gemaakt indien de verjaringstermijn dreigt te verstrijken, of indien de belastingplichtige belang heeft bij de voortgang van het proces.

De verdere voortgang houden wij vanzelfsprekend nauwgezet in de gaten en uiteraard zullen wij u informeren over eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Meer weten over box 3-aanslagen?

Bent u benieuwd of Zantboer & Partners iets voor u kan betekenen of heeft u vragen over dit artikel? Praat eens met Denny Vermeer. Dat kan telefonisch, bij ons op kantoor in Rotterdam of Breda, of op een locatie van uw keuze. We maken graag kennis!

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *