Artikelen

Documenten Belastingdienst over aftrekbaarheid kosten bedrijfsopvolging gepubliceerd

Publicatiedatum: 18 januari 2022

Naar aanleiding van een WOB-verzoek over het beleid van de Belastingdienst omtrent de aftrek van advieskosten van een bedrijfsopvolgingstraject (BOR-advieskosten), zijn enkele documenten van de Belastingdienst openbaar gemaakt waarin wordt ingegaan op het al dan niet kunnen aftrekken van deze kosten.

In de documenten stelt de Belastingdienst dat kosten die gemoeid zijn met een bedrijfsopvolging niet aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting, omdat deze kosten worden gemaakt ten behoeve van de aandeelhouder. De kosten zien volgens de Belastingdienst dus niet op de zakelijke belangen van de onderneming. De Belastingdienst erkent dat hier mogelijk uitzonderingen op bestaan.

Onder BOR-advieskosten wordt verstaan kosten die niet zouden zijn gemaakt als er geen bedrijfsopvolging zou zijn geweest. Dit zijn onder meer de kosten voor het opstellen van een waarderingsrapport, advieskosten over het bedrijfsopvolgingstraject en notariskosten voor het opstellen en passeren van de verschillende akten.

Ook kosten die na de overdracht van de aandelen worden gemaakt, kunnen door de Belastingdienst worden gekwalificeerd als BOR-advieskosten. Gedacht kan worden aan kosten om na de bedrijfsoverdracht een fiscaal en economisch gewenste structuur op te zetten. In de verstrekte documenten lijkt de Belastingdienst zich echter minder streng op te stellen ten aanzien van dit soort kosten, waardoor deze kosten sneller voor aftrek in aanmerking komen.

De openbaar gemaakte documenten geven inzicht in de verschillende standpunten van de Belastingdienst over BOR-advieskosten. Uiteindelijk zal steeds per situatie getoetst moeten worden hoe om te gaan met BOR-advieskosten.

Stel uw vraag aan een specialist

Bent u benieuwd of Zantboer & Partners iets voor u kan betekenen of heeft u vragen over dit artikel? Praat eens met Denny Vermeer. Dat kan telefonisch, bij ons op kantoor in Rotterdam of Breda, of op een locatie van uw keuze. We maken graag kennis!

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *