Artikelen

Hulpmiddel voor medische volmacht in levenstestament

Publicatiedatum: 4 augustus 2022

De praktijk heeft twee documenten ontwikkeld met uitleg over de medische wensen die in een levenstestament zijn opgenomen. Dit helpt zowel de volmachtgever als de huisarts in de gedachtevorming over de medische behandeling.

In onze praktijk adviseren wij vaak over testamenten en huwelijksvoorwaarden, maar ook levenstestamenten – ook wel algemene volmachten genoemd – zijn een wezenlijk onderdeel van onze estate planningpraktijk. Met een levenstestament leg je vast wat jouw wensen zijn en wie jou mag vertegenwoordigen als je nog wel leeft, maar niet meer in staat bent om jouw wil kenbaar te maken. Bijvoorbeeld omdat je door een ongeval fysieke beperkingen hebt opgelopen, of omdat je vanwege Alzheimer mentaal daartoe niet meer in staat bent.

Doorgaans bevat een levenstestament bepalingen over wie wanneer welke juridisch-financiële belangen van de volmachtgever mag behartigen, en wie de medische belangen. Uiteraard wordt daarbij ook aangegeven op welke wijze deze belangen moeten worden vervuld.

De Patiëntenfederatie heeft nu samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een tweetal documenten ontwikkeld die uitleg bevatten over een levenstestament met medische wensen; één voor de volmachtgever, en één voor de huisarts. Het document voor de volmachtgever is bedoeld om inzicht te geven in de zaken waarover in het kader van een medische volmacht moet worden nagedacht. Daarbij komt niet alleen aan de orde wie de medische beslissingen namens jou mag nemen, maar ook bijvoorbeeld hoe ver een behandeling mag gaan en onder welke omstandigheden je een reanimatie achterwege zou willen laten. Ook bevat het document hulpmiddelen voor het aangaan van het gesprek met de huisarts en het informeren van andere betrokkenen. Het andere document, voor de huisarts, is bedoeld om hem te informeren over het bestaan en de betekenis van een medische paragraaf in het levenstestament. Naar beide documenten treft u hierbij een link aan.

Bij vragen over uw levenstestament kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Bekijk de toelichting voor mensen met een levenstestament

Bekijk de uitleg voor de arts over een levenstestament met medische wilsverklaringen

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *