Artikelen

Implementatiebesluit registratie UBO trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd

Publicatiedatum: 5 mei 2022

Al eerder informeerden wij u over de ontwikkelingen inzake de verplichte registratie van UBO’s. Op 2 mei is het Implementatiebesluit inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin zijn een aantal zaken nader uitgewerkt die in de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies opgenomen zijn.

Implementatiewet registratie UBO’s

Dit Implementatiebesluit hangt samen met de verplichting om uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies te registreren en is opgenomen in de gelijknamige Implementatiewet. Deze vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn, welke als doel heeft witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan.

Het Implementatiebesluit bevat een aantal wijzigingen die zich met name richten op de uitvoerbaarheid van de registratieplicht. Deze wijzigingen volgen mede na de internetconsultatie over dit Implementatiebesluit dat in juni 2021 van start ging. In het besluit wordt onder andere het volgende behandeld:

  • Het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’;
  • De klassen waarin de omvang van het economisch belang kan worden uitgedrukt;
  • De bewaartermijnen;
  • De afschermingsgronden; en
  • De bevoegde autoriteiten.

Registratieplicht ook voor trusts

Naast onder andere BV’s, zijn ook trusts en soortgelijke juridische constructies verplicht hun uiteindelijk belanghebbenden in het UBO register in te schrijven. Dit betreft voor die categorie in ieder geval i) de oprichter(s), ii) de trustee(s) en iii) de protector(s) van een trust of soortgelijke juridische constructie. Tevens dienen zij hun uiteindelijk begunstigden te registreren. Het gaat dan om de personen die recht hebben op een uitkering uit de trust. Wat de soortgelijke juridische constructies betreft, is in het besluit vastgelegd dat in ieder geval fondsen voor gemene rekening (FGR) in deze categorie vallen en zich derhalve zullen moeten inschrijven in het UBO-register.

Wat is een UBO?

In het geval van BV’s en andere juridische entiteiten spreken we van een UBO wanneer een natuurlijke persoon een direct of indirect belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal of vermogen van bepaalde entiteiten, of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in bepaalde entiteiten. Voor het trustregister echter is deze ondergrens niet van toepassing; in beginsel kwalificeert iedere belanghebbende hiervoor als UBO. Trusts zijn derhalve verplicht hun volledige kring van belanghebbenden in te schrijven in het Trustregister.

Groep van begunstigden

Eerder was bepaald dat de ondergrens voor trusts en dergelijke bij een belang van 3% zou liggen, maar die ondergrens is vervallen. Wel is nu een uitzondering opgenomen voor de situatie waarin collectief wordt belegd in de vorm van een fonds voor gemene rekening, indien dit fonds (a) wordt aangeboden aan minstens honderdvijftig personen, (b) wordt beheerd door een beheerder met een vergunning op grond van art. 2:65 of 2:69b van de Wft, en (c) onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB). Het economisch belang van de deelnemers is in die gevallen dusdanig klein en wisselt dermate snel dat het onredelijk zwaar belastend zou zijn om iedere individuele deelnemer met bijbehorend belang te registeren. In deze specifieke gevallen wordt het derhalve proportioneel geacht om bij registratie slechts de groep van begunstigden op te geven in wier belang het fonds hoofdzakelijk is opgericht.

Stel uw vraag aan een specialist

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact op. We denken graag met u mee.

mr. Roderik de Beukelaer

Directeur

Roderik werkt sinds 2018 bij Zantboer & Partners en is samen met Denny Vermeer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Hij is in 2008 afgestudeerd in fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en in notarieel recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast heeft Roderik de mediationopleiding afgerond. Hij is betrokken bij de advisering van familiebedrijven en vermogende particulieren en heeft een focus op estate planning. Hij is lid van de Vereniging van Collaborative Professionals en doceert in de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht van het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleiding (IMFO). Roderik is enthousiast en deskundig en heeft een sterk probleemoplossend vermogen.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *