Artikelen

Initiatiefwetsvoorstel tot afschaffing of versobering fiscale regelingen voor dga’s

Publicatiedatum: 10 juni 2022

De oppositiepartijen GroenLinks en PvdA stellen een aantal fiscale wetswijzigingen voor die met name de directeur-grootaandeelhouder (dga) raken. Deze plannen volgen uit een initiatiefwetsvoorstel dat deze partijen onlangs hebben ingediend. In de toelichting bij het voorstel wordt het beeld geschetst dat dga’s via het huidige belastingstelsel en masse belasting ontwijken. Wat volgt is een set rigoureuze maatregelen. 

Het plan raakt verschillende fiscale onderwerpen en gaat in alle opzichten verder dan de huidige plannen van het kabinet zoals die volgen uit de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota wordt bijvoorbeeld voorgesteld om in box 2 twee belastingschijven te introduceren. Een basistarief van 26% en een verhoogd tarief van 29,5%. In het initiatiefwetsvoorstel wordt een verhoogd tarief genoemd van 40,59%. Verder stelt het kabinet voor de doelmatigheidsmarge van de gebruikelijk loonregeling te verlagen van 25% naar 15%. De oppositiepartijen stellen voor de doelmatigheidsmarge volledig te schrappen.

Wat verder in het oog springt zijn de voorgestelde wijzigingen rondom de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Er wordt voorgesteld de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting volledig af te schaffen en de bedrijfsopvolgingsregeling (bor) in de schenk- en erfbelasting vergaand te versoberen. De voorgestelde versobering van de bor valt uiteen in drie onderdelen. Ten eerste wordt de vrijstelling ingeperkt. De vrijstelling wordt gemaximeerd tot 25% van het ondernemingsvermogen en tot een maximum bedrag van € 1.000.000. Ten tweede moet het aandelenbelang van de dga ten minste 25% bedragen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Onder de huidige regeling is dat 5% is. Ten derde wordt voorgesteld om verhuurd vastgoed standaard uit te zonderen van de vrijstelling.

Het is de vraag of er voldoende steun komt vanuit de coalitiepartijen voor dit initiatiefwetsvoorstel. Wel wordt, mede na het verschenen van bor-evaluatie door het CPB, de roep luider om dga’s zwaarder te belasten en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te versoberen. We houden de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet in de gaten.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over de impact die de mogelijke wijzigingen op uw situatie kunnen hebben? Neem dan contact met ons op.

Pieter Dekkers MSc

Belastingadviseur

Pieter is in 2022 gestart bij Zantboer & Partners. In 2013 is hij afgestudeerd in fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft hij ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk voor met name familiebedrijven en hun aandeelhouders. Pieter is van huis uit vertrouwd met de vraagstukken waar een familiebedrijf mee te maken krijgt. Pieter is proactief en gaat altijd met veel enthousiasme op zoek naar de oplossing die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *