Artikelen

Leegwaarderatio toch niet afgeschaft, wel aangepast

Publicatiedatum: 14 juli 2022

In het coalitieakkoord was opgenomen dat de zogenoemde ‘leegwaarderatio’ in 2023 zou worden afgeschaft. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft echter aan de Tweede Kamer laten weten dat afschaffing naar aanleiding van een SEO-rapport toch niet aan de orde is. Wel wordt de regeling aangepast. 

Zowel voor de schenk – en erfbelasting als voor de inkomstenbelasting kan de leegwaarderatio een rol spelen. Indien u door middel van een schenking of erfenis eigenaar wordt van een woning die wordt verhuurd of verpacht, wordt de WOZ-waarde verminderd met de leegwaarderatio. In de inkomstenbelasting is de leegwaarderatio van toepassing als er sprake is van een verhuurde woning waarbij de huurder recht heeft op huurbescherming. Ook dan wordt de in box 3 op te geven WOZ-waarde van de woning verminderd met de leegwaarderatio. De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een verhuurde woning en deze is afhankelijk van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs van de woning tot de WOZ-waarde.  

In het coalitieakkoord was opgenomen dat de leegwaarderatio in 2023 zou worden afgeschaft. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft echter aan de Tweede Kamer laten weten dat naar aanleiding van een SEO-rapport de leegwaarderatio niet wordt afgeschaft. De tabel op basis waarvan de leegwaarderatio wordt vastgesteld, wordt in plaats daarvan aangepast. Volgens het onderzoek is een actualisatie van de leegwaarderatio namelijk doeltreffender en doelmatiger dan afschaffing. Door een actualisatie kan ook bereikt worden dat belastingheffing over het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal aansluiten bij de praktijk.  

Naast actualisatie van de tabel vinden er nog een tweetal wijzigingen plaats met betrekking tot inzake de leegwaarderatio: 

  1. Tijdelijke huurcontracten worden uitgesloten van toepassing van de leegwaarderatio. Dus als u de woning verhuurt op basis van een tijdelijk contract, vervalt alsnog de leegwaarderatio en wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Om deze tijdelijke contracten uit te kunnen sluiten zullen in het Belastingplan 2023 voorstellen worden gedaan om de Wet inkomstenbelasting 2021 en Successiewet 1956 te wijzigen. Deze wijziging zal dus nog niet vanaf 1 januari 2023 van kracht zijn.
  2. Indien sprake is van verhuur aan gelieerde partijen, is de leegwaarderatio vanaf 1 januari 2023 100% is van de WOZ-waarde. Dit betekent in feite dat de leegwaarderatio in deze situatie komt te vervallen en uitgegaan wordt van de WOZ-waarde.  

 Van de verdere ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte. 

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *