Artikelen

Mogelijkheden van de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) in 2022

Publicatiedatum: 30 maart 2022

Onlangs informeerden wij u over het voorgenomen besluit van het kabinet om de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) te verlagen van € 106.671 (2022) naar € 27.231 (2023). Per 1 januari 2024 wordt deze vrijstelling helemaal afgeschaft. Mocht u nog gebruik willen maken van de schenkingsvrijstelling, dan zetten wij de mogelijkheden graag voor u op een rij.

U kunt eenmalig per ontvanger belastingvrij een schenking doen die hij of zij moet benutten voor de eigen woning. Onder het benutten voor de eigen woning wordt niet alleen de aankoop van een hoofdverblijf verstaan, maar bijvoorbeeld ook een verbouwing of de aflossing van een eigenwoningschuld. De ontvanger kan iedereen zijn, dus deze eenmalige schenkingen zijn niet beperkt tot bijvoorbeeld de eigen kinderen. Voorwaarde is wel dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is en er niet eerder een beroep is gedaan op een eenmalig verhoogde vrijstelling. Overigens worden partners voor deze regeling samen als één schenker of ontvanger gezien. Twee keer schenken, bijvoorbeeld eerst aan uw eigen kind en vervolgens aan de partner van uw kind is dus niet mogelijk. Mocht uw kind ouder zijn dan 40, dan kunt u overwegen te schenken aan zijn of haar partner als die persoon ten tijde van de schenking jonger is dan 40 jaar.

Onder de huidige wetgeving heeft de ontvanger van de schenking een termijn van drie jaar om de schenking te benutten voor de eigen woning. Let wel, hiermee wordt bedoeld het jaar van schenken en de twee daaropvolgende kalenderjaren. U kunt dus in 2022 een schenking doen en dan heeft de ontvanger tot 31 december 2024 de tijd om een eigen woning te kopen of te verbouwen. Mocht het onzeker zijn of de ontvanger binnen die termijn een woning kan of wil kopen, dan kunt u onder voorwaarden in de schenkingsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen. Mocht de schenking vóór 31 december 2024 niet zijn benut voor de eigen woning, dan gaat het niet benutte bedrag terug naar u als schenker. Zo voorkomt u dat alsnog schenkbelasting is verschuldigd in die situatie dat géén woning is gekocht binnen de gestelde termijn.

Door het benutten van de driejaarstermijn kan de ontvanger van de schenking mogelijk ook boeterente bij aflossing op de hypotheek voorkomen of minimaliseren. Doorgaans mag van de bank jaarlijks een bepaald percentage van de hypotheeksom boetevrij worden afgelost, boven op de reguliere aflossingen. Het kan daarom gewenst zijn de extra aflossingen te spreiden. Op deze manier kan de ontvanger drie keer het jaarlijks boetevrij af te lossen bedrag benutten. Daarbij wijzen wij u graag op het volgende. Als u de schenking voor de eigen woning doet aan uw kind, dan mag uw kind van deze schenking € 27.231 (2022) vrij besteden. Dit bedrag hoeft het kind niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan te wenden voor de eigen woning. Ook hiermee kan wellicht worden voorkomen dat over een deel van de extra aflossingen boeterente is verschuldigd.

Naast de termijn van drie jaar om de schenking te benutten door de ontvanger, mag de schenker onder de huidige wetgeving het bedrag gedurende drie jaar schenken. Als in 2022 een bedrag wordt geschonken voor de eigen woning, dan mag de schenker het bedrag in 2023 en 2024 aanvullen tot € 106.671. Bij de behandeling van het voorstel door het kabinet is de vraag gesteld of deze spreidingsmogelijkheid met ingang van 1 januari 2023 komt te vervallen. Het antwoord op deze vraag hangt af van de wijze waarop de afschaffing wordt vormgegeven al dan niet in combinatie met overgangsrecht. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen. Een eventuele inperking lijkt vooralsnog alleen te kunnen spelen bij de spreidingsmogelijkheid voor de schenker en niet bij de benuttingstermijn voor de ontvanger.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer weten?

Bent u benieuwd of Zantboer & Partners iets voor u kan betekenen of heeft u vragen over dit artikel? Praat eens met Pieter Dekkers. Dat kan telefonisch, bij ons op kantoor in Rotterdam of Breda, of op een locatie van uw keuze. We maken graag kennis!

Pieter Dekkers MSc

Belastingadviseur

Pieter is in 2022 gestart bij Zantboer & Partners. In 2013 is hij afgestudeerd in fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft hij ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk voor met name familiebedrijven en hun aandeelhouders. Pieter is van huis uit vertrouwd met de vraagstukken waar een familiebedrijf mee te maken krijgt. Pieter is proactief en gaat altijd met veel enthousiasme op zoek naar de oplossing die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *