Artikelen

Nieuwe anti-witwasmaatregelen kabinet

Publicatiedatum: 30 september 2022

Op 23 september jl. heeft het kabinet de nieuwe beleidsagenda ‘aanpak witwassen’ aan de Eerste en Tweede Kamer gepresenteerd. Het kabinet is voornemens om het toezicht te verscherpen op niet-financiële instellingen zoals advocaten, notarissen, accountants, trustkantoren en bepaalde cryptopartijen.

Doel van de agenda is het op effectieve wijze tegengaan van witwassen en daarmee het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Het kabinet constateert dat de aanpak van witwassen afgelopen jaren een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat de basis op orde is. Niettemin ziet het kabinet mogelijkheden ter verbetering.

Naast het voornemen om het toezicht te verscherpen op niet-financiële instellingen zoals de genoemde advocaten, notarissen, accountants, trustkantoren en bepaalde cryptopartijen, bestaat het plan om ook voor hen een meldplicht in te stellen voor gesanctioneerde personen of instellingen. Voor financiële instellingen geldt deze meldplicht al.

Tegelijkertijd wil het kabinet voorkomen dat het beleid tegen witwassen een onevenredige last vormt voor kleine instellingen. Daarnaast wil het kabinet voorkomen dat bepaalde sectoren als gevolg van de anti-witwasmaatregelen geen of beperkte toegang hebben tot het betalingsverkeer. Als voorbeelden van sectoren worden genoemd autohandelaren, professionele voetbalclubs, stichtingen en verenigingen. Momenteel komt het voor dat deze partijen worden geweigerd op basis van de sector waar zij deel van uitmaken. Het kabinet acht dit onwenselijk en stelt dat altijd een individuele afweging moet worden gemaakt.

Tot slot zien de ministers transparantie als cruciale factor in het tegengaan van witwassen. Het kabinet zet zich vol in op de registraties in het UBO-register. In dit register wordt opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit, zoals bijvoorbeeld een B.V. of stichting. We verwijzen graag naar hetgeen wij eerder op onze website hierover hebben gepubliceerd.

Het kabinet zal de Eerste en Tweede Kamer op de hoogte houden van de voortgang van de beleidsagenda. Verwacht wordt dat een eerste update van de beleidsagenda in het voorjaar van 2023 wordt gepresenteerd.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *