Artikelen

Nieuwe box 3-stelsel pas in 2026 verwacht

Publicatiedatum: 9 september 2022

Het nieuwe box 3-stelsel wordt pas in 2026 ingevoerd, in plaats van in 2025 zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Het kabinet wil dan belasting over inkomsten uit vermogen heffen op basis van het werkelijk behaalde rendement. Tot nu toe werd er gerekend met een forfaitair rendementspercentage.

De vermogensrendementsheffing in box 3 die eind vorig jaar onrechtmatig werd verklaard door de Hoge Raad, is tijdelijk vervangen door wetgeving waarin alvast wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van het vermogen over spaargeld en (andere) beleggingen. In deze overbruggingswetgeving is dus geen fictieve verdeling over de verschillende vermogenscategorieën meer opgenomen en zo wordt er al beter aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement. Spaarders zullen hierdoor bijna geen belasting in box 3 betalen. Deze wetgeving maakt deel uit van het Belastingplan 2023 en wordt met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit een extern onderzoek door Capgemini naar de haalbaarheid van de nieuwe wetgeving blijkt een succesvolle implementatie in 2025 niet realistisch. Omdat het niet mogelijk is om de herstelwetgeving in te voeren per 2025, moet het tijdelijke systeem langer worden gehandhaafd, laat staatssecretaris Marnix van Rij weten.

Wij volgen de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving op de voet en bij verdere ontwikkelingen brengen wij u daarvan op de hoogte.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *