Artikelen

Nieuwe definitie fonds voor gemene rekening (FGR) geen onderdeel van Wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”

Publicatiedatum: 2 juli 2021

Eerder informeerden wij u over de inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”. Hierbij is besloten om de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel van 1 januari 2022 uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip, en het wetsvoorstel in de winter van 2021/2022 als afzonderlijk wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Thans heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de voorgenomen aanpassing van de definitie van het fonds voor gemene rekening (FGR) geen onderdeel zal uitmaken van het wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”, maar dat deze aanpassing later zal worden bezien in een breder kader. Dit is besloten vanwege de hoeveelheid inhoudelijke reacties op het wetsvoorstel uit de praktijk die met name betrekking hebben op de nieuwe definitie van fonds voor gemene rekening (FGR). Uit de internetconsultatie over de aanpassingen van het fiscale kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen kwam namelijk naar voren dat de nieuwe definitie van een fonds voor gemene rekening (FGR) ingrijpende gevolgen kan hebben voor institutionele beleggers.

De aanvankelijk voorgenomen aanpassing van de definitie van het fonds voor gemene rekening (FGR) zal daarom zoveel mogelijk in samenhang worden bezien met de aanbevelingen die voortvloeien uit de voorgenomen evaluatie van het fbi- en vbi-regime. De uitkomsten van deze evaluatie worden verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

Stel uw vraag aan een specialist

Bent u benieuwd of Zantboer & Partners iets voor u kan betekenen of heeft u vragen over dit artikel? Praat eens met Denny Vermeer. Dat kan telefonisch, bij ons op kantoor in Rotterdam of Breda, of op een locatie van uw keuze. We maken graag kennis!

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *