{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Nieuws en documentatie

 • Prinsjesdagspecial 2021

  woensdag 22/09/2021 om 19:04 uur

  Op deze wederom aangepaste Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022. In de kabinetsplannen voor het komende kalenderjaar valt op, dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld en dat het Klimaatakkoord invloed heeft op de plannen van het kabinet.

  Naar de download


 • Nieuwe definitie fonds voor gemene rekening (FGR) geen onderdeel van Wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”

  vrijdag 02/07/2021 om 9:46 uur

  Eerder informeerden wij u over de inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”. Hierbij is besloten om de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel van 1 januari 2022 uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip, en het wetsvoorstel in de winter van 2021/2022 als afzonderlijk wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer.

  Lees meer


 • Baanbrekend arrest Hoge Raad over de houdsterverliesregeling

  maandag 21/06/2021 om 8:45 uur

  Op 11 juni 2021 is door de Hoge Raad een baanbrekend arrest gewezen over de houdsterverliesregeling in samenloop met de fiscale eenheid. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat (voorvoegings)houdsterverliezen verrekenbaar zijn met niet-houdsterwinsten van een nieuw gevoegde dochter in een fiscale eenheid.

  Lees meer


 • Inwerkingtredingsdatum wetsvoorstel afschaffing open CV/open FGR uitgesteld

  vrijdag 04/06/2021 om 19:39 uur

  De inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen is uitgesteld. Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven in een reactie op Kamervragen. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de vennootschapsbelastingplicht van de commanditaire vennootschap en familiefondsen. Oorspronkelijk was voorzien dit wetsvoorstel deel uit te laten maken van het Pakket Belastingplan 2022 dat aankomende Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, met een beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2022. Gezien de hoeveelheid inhoudelijke reacties op het wetsvoorstel uit de praktijk is besloten om de beoogde inwerkingtredingsdatum uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip, en het wetsvoorstel in de winter in 2021/2022 als afzonderlijk wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer.

  Lees meer


 • Reactie Zantboer & Partners op wetsvoorstel dat einde maakt aan open cv

  vrijdag 30/04/2021 om 15:25 uur

  Onlangs hebben wij het bericht geplaatst dat het ministerie van Financiën het wetsvoorstel om het fiscaal kwalificatiebeleid aan te passen ter consultatie is voorgelegd. Het doel van het voorstel is om een aantal internationale belastingconstructies in internationale context te verminderen. Dit heeft echter ook gevolgen voor Nederlandse mkb-bedrijven. Zantboer & Partners heeft heeft samen met DRV gereageerd op deze consultatie, die op 26 april is afgerond.

  Lees meer


 • Vacature: Belastingadviseur Rotterdam/Breda

  vrijdag 02/04/2021 om 11:25 uur

  Plaats: Rotterdam/Breda
  Uren per week: 32-40
  Opleiding: WO fiscaal recht of WO fiscale economie aangevuld met Notarieel Recht of Ondernemingsrecht

  Wil jij je ontwikkelen als specialist in fiscale advisering van dga’s en particulieren met het zwaartepunt op vermogens van € 25 miljoen of meer? Wil jij samen met een ambitieus team op zoek gaan naar de beste fiscale invulling van de planning en wensen van cliënten? Solliciteer dan als belastingadviseur bij Zantboer & Partners!

  Lees meer


 • Einde vennootschapsbelastingplicht open cv/familiefonds

  dinsdag 30/03/2021 om 15:20 uur

  Op 29 maart 2021 is het ‘Consultatiedocument Wetsvoorstel wet aanpassing kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen’ gepubliceerd. Bedrijven, adviseurs en andere geïnteresseerden kunnen tot 26 april 2021 reageren op het voorstel. Na de consultatie zal naar verwachting een definitief wetsvoorstel worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voornoemde voorstel zal onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2022 dat aankomende Prinsjesdag gepresenteerd wordt.

  Lees meer


 • Het UBO-register: wat betekent het voor u?

  maandag 28/09/2020 om 16:11 uur

  Vanaf 27 september 2020 moeten veel organisaties hun UBO’s inschrijven in het UBO-register dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel (KvK). Wat is een UBO? Voor welke organisaties geldt deze verplichting en welke gegevens worden er dan vastgelegd? Wij zetten het hier voor u uiteen.

  Lees meer


 • Prinsjesdagspecial 2020

  donderdag 17/09/2020 om 8:35 uur

  Op een aangepaste Prinsjesdag in dit bijzondere jaar door de uitbraak van COVID-19 presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2021 en dus ook het Belastingplan 2021. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op extra maatregelen om economische groei te stimuleren. Het kabinet gaat door met hervormingen, met maatregelen voor een – naar hun mening – beter, eerlijker en groener belastingstelsel. Hoewel de wetsvoorstellen nog niet definitief zijn, brengen wij u graag op de hoogte van wat de wijzigingen voor u kunnen betekenen. Dit hebben wij samengevat in een uitgebreid kennisdocument.

  Naar de download


 • Vacature: (Aankomend) belastingadviseur manager Rotterdam/Breda

  woensdag 06/05/2020 om 16:58 uur

  Plaats: Rotterdam/Breda
  Uren per week: 32-40
  Opleiding: Wo fiscale economie of wo fiscaal recht en notarieel recht (of aantoonbare werkervaring als estate planner)

  Wil jij ontwikkelen als specialist in fiscale advisering van dga’s en particulieren met het zwaartepunt op vermogens van € 25 miljoen of meer? En heb je de ambitie om een leidinggevende rol te bekleden binnen een gedreven en gespecialiseerd team met een open cultuur? Solliciteer dan als belastingadviseur manager bij Zantboer & Partners in Rotterdam of Breda!

  Lees meer


 • Testament op afstand opstellen of wijzigen

  vrijdag 10/04/2020 om 14:58 uur

  Door de coronacrisis wensen meer mensen een testament op te stellen, of hun huidige testament te wijzigen. Het aantal mensen dat niet naar de notaris kan, wil of mag, is echter ook heel groot. Daarnaast kunnen notarissen moeilijker bij mensen op bezoek. De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de Vereniging van Erfrechtadvocaten (VEAN) hebben daarom een verzoek ingediend om wettelijk vast te leggen dat testamenten op afstand kunnen worden ondertekend.

  Lees meer


 • Advocaatkosten voor alimentatie aftrekbaar?

  vrijdag 07/02/2020 om 13:11 uur

  Bij een echtscheiding ontstaat er soms strijd om de alimentatie. In dat geval wordt geregeld een advocaat of mediator ingeschakeld. Maar kunt u deze kosten ook aftrekken van uw inkomstenbelasting? Hier sprak de rechtbank zich onlangs over uit. Wij zetten het voor u uiteen wanneer de advocaatkosten wel of niet aftrekbaar zijn.

  Lees meer


 • Implementatie wetsvoorstel UBO-register vertraagd in de Eerste Kamer

  vrijdag 10/01/2020 om 14:49 uur

  De behandeling van het wetsvoorstel voor invoering van het UBO-register heeft vertraging opgelopen in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Financiën vindt plaats op 28 januari 2020. Op basis van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn, die het invoeren van het UBO-register verplicht, zou het register uiterlijk op 10 januari 2020 geïmplementeerd moeten zijn. Door de vertraging in de Eerste Kamer is deze datum niet gehaald. Het is vooralsnog onbekend op welke datum de stemming in de Eerste Kamer over het UBO-register zal plaatsvinden. Ook is het onduidelijk of het register met terugwerkende kracht wordt ingevoerd.

  Lees meer


 • Prinsjesdagspecial 2019

  donderdag 19/09/2019 om 9:24 uur

  Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 en dus ook het Belastingplan 2020. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en –ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Hoewel de wetsvoorstellen nog niet definitief zijn, brengen wij u graag op de hoogte van wat de wijzigingen voor u kunnen betekenen. Dit hebben wij samengevat in een uitgebreid kennisdocument.

  Naar de download


 • Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel dga: wat betekent dit?

  vrijdag 08/03/2019 om 15:21 uur

  Op 4 maart 2019 is het in het Belastingplan 2019 aangekondigde conceptwetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel voorziet kort gezegd in een extra heffing van inkomstenbelasting, wanneer een dga voor meer dan € 500.000 schulden heeft aan zijn eigen vennootschap. Het kabinet wil door middel van deze maatregel het ‘excessief’ lenen bij een eigen vennootschap ontmoedigen. De voorziene inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2022. In dit artikel bespreken we kort dit conceptwetsvoorstel.

  Lees meer


 • Duur partneralimentatie mogelijk naar beneden bijgesteld

  woensdag 06/03/2019 om 9:34 uur

  Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020. In dit artikel zetten we de wijzigingen uiteen.

  Lees meer


 • Aanmerkelijk belang en overlijden

  donderdag 21/02/2019 om 13:15 uur

  Het overlijden van een dga kan, naast de heffing van erfbelasting, ook leiden tot de heffing van inkomstenbelasting. Voor de aanmerkelijkbelangheffing wordt het overlijden van een dga namelijk gezien als een fictieve vervreemding van de desbetreffende aandelen. Tot en met 31 december 2009 leidde dit meestal niet daadwerkelijk tot heffing; de belastingclaim kon eenvoudig worden doorgeschoven naar de erfgenamen, met enige beperkingen ten aanzien van buiten Nederland woonachtige verkrijgers. Met ingang van 1 januari 2010 is deze doorschuifregeling echter aangepast en is ze beperkt tot ondernemingsvermogen in de vennootschap.

  Lees meer


 • Tien jaar overlegscheiding in Nederland

  woensdag 06/02/2019 om 14:27 uur

  De methode van overlegscheiding is 10 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. De ervaringen met de methode zijn overwegend positief. Toch is er nog scepsis. Wanneer is de overlegscheiding de juiste methode en wat zijn de uitdagingen voor professionals die met de methode werken? Zeker gezien de maatschappelijke trend om echtscheidingen zoveel mogelijk in goed overleg en buiten de rechter om te regelen en de belangen van kinderen te waarborgen zou de methode vaker kunnen worden toegepast.

  Lees meer


 • Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties: grote giften worden openbaar!

  vrijdag 25/01/2019 om 8:51 uur

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 december 2018 het conceptwetvoorstel “Transparantie maatschappelijke organisaties” online ter consultatie aangeboden . Maatschappelijke organisaties worden op basis van dit voorstel verplicht om ontvangen donaties van meer dan € 15.000 per jaar openbaar te maken in een donatie overzicht. Met dit conceptvoorstel wil de Minister voorkomen dat buitenlandse geldschieters invloed kunnen uitoefenen op maatschappelijke organisaties in Nederland. Daarnaast is voorgesteld dat stichtingen, die niet onder het jaarrekeningenrecht vallen, hun balans en staat van baten en lasten openbaar maken. Dit om misbruik van financieel-economische aard tegen te gaan.

  Lees meer


 • Toch beperkt overgangsrecht voor bestaande 30%-regeling

  maandag 22/10/2018 om 14:55 uur

  Hoewel in het Belastingplan 2019 is opgenomen dat de looptijd van de 30%-regeling voor alle expats zonder overgangsrecht per 1 januari 2019 wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar, is wederom een wijziging voorgesteld in de 30%-regeling. Nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft, wil het kabinet het vrijgekomen budget ten goede laten komen aan het bedrijfsleven. Een van de maatregelen is het treffen van overgangsrecht voor de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling.

  Lees meerGelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01