{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Baanbrekend arrest Hoge Raad over de houdsterverliesregeling

Op 11 juni 2021 is door de Hoge Raad een baanbrekend arrest gewezen over de houdsterverliesregeling in samenloop met de fiscale eenheid. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat (voorvoegings)houdsterverliezen verrekenbaar zijn met niet-houdsterwinsten van een nieuw gevoegde dochter in een fiscale eenheid.

De houdsterverliesregeling

De houdsterverliesregeling strekt ertoe om verrekening van verliezen te beperken die voortvloeien uit houdsteractiviteiten. De verliezen zijn op grond van deze regeling slechts verrekenbaar op winsten uit diezelfde activiteiten. Doel en strekking van de regeling beoogt te voorkomen dat de heffingsgrondslag over winsten uit andere werkzaamheden wordt uitgehold met verliezen uit houdsteractiviteiten. Doordat sprake moet zijn van positieve houdsterwinsten voor de verrekening van houdsterverliezen leidt de houdsterverliesregeling regelmatig (vooral vóór 2019) tot beperking van de mogelijkheid tot verliescompensatie bij houdsterstructuren binnen familiebedrijven.

Arrest van 11 juni 2021

In het arrest van 11 juni 2021 is echter afgeweken van doel en strekking van de houdsterverliesregeling. De Hoge Raad laat een grammaticale uitleg van de wettekst prevaleren boven doel en strekking van de houdsterverliesregeling. Door een samenloop van een drietal wetsbepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting is het namelijk mogelijk dat een (voorvoegings)houdsterverlies wordt verrekend met een niet-houdsterwinst van de in de fiscale eenheid nieuw opgerichte gevoegde dochter. Kortom, ondanks de strijdigheid met doel en strekking van de houdsterverliesregeling is verliesverrekening toegestaan door een letterlijke toepassing van de samenloop van een drietal wetsbepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting.

Relevantie

De houdsterverliesregeling is niet meer van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. Met het aangekondigde wetsvoorstel om de voorwaartse verrekening termijn per 1 januari 2022 niet langer meer te beperken, blijft het bovenstaande arrest van de Hoge Raad zonder meer nog zeer relevant!

Vragen

Heeft u vragen over de verrekening van houdsterverliezen of wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact met ons op.


Gelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01