{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Dividendbelasting blijft, bedrag naar beter vestigingsklimaat voor ondernemers

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de vennootschapsbelasting, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een verzachting van de eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeur-grootaandeelhouders.

Dit heeft staatssecretaris Snel maandag 15 oktober per brief bekend gemaakt. Het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen, lag vanaf het begin zwaar onder vuur. Openlijk werd betwijfeld of het ermee beoogde doel om grotere bedrijven aan Nederland te binden, bereikt zou worden. Uiteindelijk besloot het kabinet de dividendbelasting niet af te schaffen.

Lagere tarieven vennootschapsbelasting

Nu dat geld vrijkomt, is één van de voorstellen de vennootschapsbelasting (vpb) verder te verlagen. De vpb kent twee tarieven. Voor winsten tot € 200.000 is dit 20%, bij hogere winsten wordt het meerdere belast met 25%. Het voorstel was het hoge tarief in 2021 te verlagen naar 22,25%. Dit wordt nu 20,5%, ofwel een extra verlaging van 1,75%-punt. Het lage tarief daalt in 2021 naar 15%. Dit is 1%-punt extra ten opzichte van de geplande 16%.

Let op! Hier staat tegenover dat de voorziene verlaging van het hoge vpb-tarief naar 24,3% in 2019 niet doorgaat. Het hoge tarief blijft volgend jaar dus 25%. Over het lage tarief bevat de brief geen nadere mededeling, zodat de verwachting is dat dit tarief in 2019 wel daalt tot de geplande 19%.

Verzachting rekening-courantmaatregel directeur-grootaandeelhouders

In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door dga's te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden, worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd. Bovenop deze schuld zal een (aanvullende) gezamenlijke drempel van € 500.000 gelden voor de dga en zijn partner. Ondanks deze verzachting heeft de rekening-courantmaatregel nog steeds een enorme impact.

Overgangsrecht 30%-maatregel

Tot slot komt er ook een overgangsmaatregel inzake het beperken van acht naar vijf jaar van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid. Door de invoering van een overgangsmaatregel wordt de verkorting voor bestaande gevallen met 2 jaar uitgesteld. Met name werknemers die in 2019 en 2020 door de beperking getroffen worden, zijn bij deze overgangsmaatregel gebaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze adviseurs.


Gelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01