{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Einde vennootschapsbelastingplicht open cv/familiefonds

Op 29 maart 2021 is het ‘Consultatiedocument Wetsvoorstel wet aanpassing kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen’ gepubliceerd. Bedrijven, adviseurs en andere geïnteresseerden kunnen tot 26 april 2021 reageren op het voorstel. Na de consultatie zal naar verwachting een definitief wetsvoorstel worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voornoemde voorstel zal onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2022 dat aankomende Prinsjesdag gepresenteerd wordt.

Voorgesteld is de vennootschapsbelastingplicht van de zogenoemde commanditaire vennootschap (hierna: open cv) per 1 januari 2022 te laten vervallen. Verder gaat het kabinet in het consultatiedocument kort in op het zogenoemde familiefonds (open fonds voor gemene rekening), waarbij het kabinet voorstelt om ook het familiefonds niet langer in aanmerking te laten komen voor de zelfstandig belastingplicht in de vennootschapsbelasting.

Met het vervallen van de zelfstandige vennootschapsbelastingplicht de open cv en het open fonds worden alle bestaande open cv’s en fondsen met ingang van 1 januari 2022 als fiscaal transparant aangemerkt. Dit betekent dat vanaf dat moment alle commanditaire vennoten respectievelijk participanten rechtstreeks voor hun participatie in de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting worden betrokken. Op welke wijze belastingheffing plaatsvindt, is afhankelijk van de belastingplicht van de betreffende participant (natuurlijk persoon of vpb-plichtig lichaam).

De overgang van een open cv dan wel open fonds naar een fiscaal transparante entiteit heeft civielrechtelijk geen gevolgen. Het betreft uitsluitend een wijziging van de fiscale behandeling, waarbij de statusovergang fiscaal wordt aangeduid als een liquidatie van de betreffende entiteit. Afhankelijk van de vraag of de participant een natuurlijk persoon of een vpb-plichtig lichaam is, kan de overgang van een open entiteit naar een fiscaal transparante entiteit leiden tot een eventueel vervreemdingsvoordeel in box 2 van de inkomstenbelasting, hetgeen wordt belast met 26,9% inkomstenbelasting. Verder kan de overgang van een open entiteit naar een fiscaal transparante entiteit ook fiscale gevolgen voor de entiteit zelf hebben. Omdat de entiteit als gevolg van de overgang niet langer vennootschapsbelastingplichtig is, dient de entiteit af te rekenen over alle (eventuele) ontstane stille en fiscale reserves.

In het consultatiedocument stelt het kabinet een aantal fiscale faciliteiten voor om bovengenoemde belastingheffing te voorkomen dan wel uit te stellen. Eén van de voorstelde faciliteiten is gericht op het gebruik van de aandelenfusiefaciliteit, waarbij de participant (natuurlijk persoon) zijn participatie in de entiteit in een nieuwe houdstervennootschap (gedreven in de vorm van een besloten vennootschap) inbrengt tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de nieuwe houdstervennootschap. Een dergelijke herstructurering gaat ten koste van de anonimiteit van het vermogen van de entiteit en kan ten koste gaan van de eventuele VBI-status die een fonds momenteel heeft.

Vanzelfsprekend houden wij het wetsvoorstel nauwgezet in de gaten en informeren wij u verder bij ontwikkelingen.


Gelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01