{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Nieuwe definitie fonds voor gemene rekening (FGR) geen onderdeel van Wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”

Eerder informeerden wij u over de inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”. Hierbij is besloten om de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel van 1 januari 2022 uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip, en het wetsvoorstel in de winter van 2021/2022 als afzonderlijk wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Thans heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de voorgenomen aanpassing van de definitie van het fonds voor gemene rekening (FGR) geen onderdeel zal uitmaken van het wetsvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”, maar dat deze aanpassing later zal worden bezien in een breder kader. Dit is besloten vanwege de hoeveelheid inhoudelijke reacties op het wetsvoorstel uit de praktijk die met name betrekking hebben op de nieuwe definitie van fonds voor gemene rekening (FGR). Uit de internetconsultatie over de aanpassingen van het fiscale kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen kwam namelijk naar voren dat de nieuwe definitie van een fonds voor gemene rekening (FGR) ingrijpende gevolgen kan hebben voor institutionele beleggers.

De aanvankelijk voorgenomen aanpassing van de definitie van het fonds voor gemene rekening (FGR) zal daarom zoveel mogelijk in samenhang worden bezien met de aanbevelingen die voortvloeien uit de voorgenomen evaluatie van het fbi- en vbi-regime. De uitkomsten van deze evaluatie worden verwacht in het eerste kwartaal van 2022.


Gelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01