{"image" : "https://zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Toch beperkt overgangsrecht voor bestaande 30%-regeling

Hoewel in het Belastingplan 2019 is opgenomen dat de looptijd van de 30%-regeling voor alle expats zonder overgangsrecht per 1 januari 2019 wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar, is wederom een wijziging voorgesteld in de 30%-regeling. Nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft, wil het kabinet het vrijgekomen budget ten goede laten komen aan het bedrijfsleven. Een van de maatregelen is het treffen van overgangsrecht voor de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling.

Beperkt overgangsrecht voor bestaande 30%-regeling

Het kabinet treft overgangsrecht voor de groep expats waarvan de 30%-regeling, als gevolg van de voorgestelde verkorting van de looptijd, in 2019 of in 2020 zou eindigen. De precieze uitwerking hiervan is nog onduidelijk.

Het treffen van overgangsrecht is voor expats een vooruitgang op het voorstel in het Belastingplan 2019. De rechtszekerheid is echter ver te zoeken nu expats worden geconfronteerd met een reeks opeenvolgende (voorgestelde) wijzigingen, waardoor zij door de bomen het bos niet meer zien.

De 30%-regeling in een notendop

Om buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt, aan te trekken, bestaat in Nederland de 30%-regeling. De regeling houdt kort gezegd in dat de werkgever 30% van het fiscaal loon onbelast mag vergoeden aan werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven.

Daarnaast hebben de betreffende werknemers de keuze om als partieel buitenlands belastingplichtige te worden beschouwd. Zij worden dan voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en voor inkomen uit sparen en beleggen (box 3) als buitenlands belastingplichtige aangemerkt. Hierdoor betalen zij over het inkomen uit box 2 en box 3 in Nederland minder tot geen belasting.

Verder behoren schoolgelden voor internationale scholen tot de gerichte vrijstellingen, waardoor deze kosten over de gehele looptijd van de 30%-regeling belastingvrij aan de werknemer mogen worden verstrekt.

Verdere invulling

Het streven van het kabinet is om op 26 oktober aanstaande meer duidelijkheid te kunnen geven. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de adviseurs.


Gelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01