Artikelen

Periodieke giften aan Anbi’s gemaximeerd tot € 250.000

Publicatiedatum: 7 oktober 2022

Per 1 januari 2023 wordt de aftrek in de inkomstenbelasting van periodieke giften aan Anbi’s begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. De nota van wijziging waaruit dit blijkt, is inmiddels ingediend. Het plafond van € 250.000 per kalenderjaar geldt niet voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 4 oktober 2022 om 16:00.

Recent bleek uit het Interdepartementaal beleidsonderzoek Vermogensverdeling (IBO) dat in bepaalde gevallen hoge giften worden gedaan aan zelf-opgerichte ANBI’s, waarmee volgens de media oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de periodieke giftenaftrek. Wij schreven hierover al eerder. Vervolgens meldden wij in onze Whitepaper Prinsjesdag 2022 dat de periodiekegiftenaftrek aan Anbi’s zou worden gemaximeerd tot € 250.000 en dat dit in een nota van wijziging geregeld zou worden.

Het kabinet heeft deze nota van wijziging nu dus op 4 oktober om 16.00 uur gepubliceerd en in overgangsrecht voorzien voor reeds bestaande verplichtingen van periodieke giften. Deze uitzondering voor reeds lopende periodieke giften geldt tot uiterlijk 31 december 2026. Het tijdstip waarop het overgangsrecht in werking is getreden is gelijk aan het tijdstip van de bekendmaking. Door aan te sluiten bij dit tijdstip wordt anticipatiegedrag voorkomen. Periodieke giften die vóór het genoemde tijdstip zijn aangegaan, zijn dus tot uiterlijk 2026 volledig aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2027 is de aftrek van alle periodieke giften ook voor bestaande gevallen gemaximeerd tot € 250.000 per kalenderjaar.

Voor toepassing van de begrenzing worden giften van fiscale partners samengeteld. Per fiscaal partnerschap kan dus in totaal maximaal € 250.000 worden afgetrokken.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *