Artikelen

Rechtsherstel box 3

Publicatiedatum: 28 april 2022

Staatssecretaris Van Rij heeft vandaag bekendgemaakt op welke wijze het kabinet rechtsherstel gaat bieden wat betreft box 3 van de inkomstenbelasting. Dit is nodig vanwege een arrest van de Hoge Raad van 24 december jl. (het ‘Kerstarrest’), waarin is geoordeeld dat het systeem van box 3 tot rechtsherstel noopt. We verwijzen graag naar onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

Het kabinet heeft besloten rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die (massaal) bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen van de jaren 2017 tot en met 2020, en aan de belastingplichtigen van wie de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. In die laatste groep vallen onder meer alle belastingplichtigen met box 3-inkomen over de jaren 2021 en 2022.

Nieuw forfaitair rendement

Het rechtsherstel wordt geboden door een nieuw berekend forfaitair rendement toe te passen op de werkelijke vermogensmix van belastingplichtigen. Dit nieuwe rendement wordt berekend volgens de zogenoemde forfaitaire spaarvariant. Er worden drie categorieën forfaits gebruikt, te weten voor spaargeld, beleggingen en schulden. Hierbij is het rendement op spaargeld gesteld op ongeveer 0%. Het forfait op beleggingen ligt rond de 5%. Wanneer dit nieuw berekende rendement over de werkelijke vermogensmix minder bedraagt dan het oorspronkelijk berekende rendement, wordt het inkomen uit sparen en beleggen verminderd. Het gevolg is dat een belastingplichtige met een groot aandeel aan spaargeld binnen het vermogen geld terugkrijgt en een belastingplichtige met een groot aandeel aan beleggingen in het vermogen niet.

Automatische verwerking

Belastingplichtigen hoeven geen actie te ondernemen en ontvangen de teruggaaf automatisch. De massaal bezwaarmakers over de jaren 2017 tot en met 2020 ontvangen de teruggaaf tussen 1 juli en 4 augustus van dit jaar. Vanaf 1 augustus wordt herstel verleend voor de aanslagen over 2021 met een box 3-element. Tot slot wordt vanaf september herstel geboden voor aanslagen over 2017 tot en met 2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.

Er is nog geen besluit genomen over het bieden van rechtsherstel aan de belastingplichtigen van wie de aanslag onherroepelijk vaststaat over de jaren 2017 tot en met 2020, dus degenen die geen bezwaar hebben ingediend. Het kabinet wacht hiervoor op een arrest van de Hoge Raad in een procedure die op dit moment aanhangig is.

Voor de belastingjaren 2023 en 2024 wordt box 3-systeem eveneens gebaseerd op de forfaitaire spaarvariant. Vanaf het belastingjaar 2025 gaat het werkelijke rendement worden belast.

Stel uw vraag aan een specialist

Heeft u naar aanleiding van de aangekondigde plannen al vragen, neem dan gerust contact op. We denken graag met u mee.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *