Artikelen

Reminder registratie UBO’s vóór 27 maart 2022

Publicatiedatum: 25 januari 2022

Sinds 27 september 2020 moeten vennootschappen en andere juridische entiteiten die naar Nederlands recht zijn opgericht hun UBO’s inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KvK).

Nederlandse entiteiten die per 27 september 2020 reeds stonden ingeschreven in het Handelsregister, hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s te registreren. Zorg er dus voor dat de UBO’s van uw organisatie uiterlijk 27 maart 2022 geregistreerd zijn om sancties te voorkomen. Daarnaast geldt voor belastingadviseurs, accountants en notarissen een zogenaamde terugmeldplicht. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om een melding te doen aan het handelsregister in het geval zij twijfel hebben over de juistheid van bepaalde UBO-informatie of het ontbreken hiervan.

Voor entiteiten die zijn opgericht na 27 september 2020 geldt dat zij hun UBO-informatie gelijktijdig met de inschrijving in het Handelsregister moeten regelen.

Wat is een UBO?

Kort samengevat is de UBO de natuurlijke persoon die direct of indirect een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal of vermogen van een entiteit, of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een entiteit. Door de inschrijving in het UBO-register wordt bepaalde informatie van de UBO openbaar. Het gaat hierbij om de voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het belang in de entiteit.

Meer informatie over het UBO-register?

Heeft u hulp nodig bij het registreren van uw UBO-gegevens of heeft u behoefte aan meer informatie over het Nederlandse UBO-register? Wilt u bijvoorbeeld met het oog op uw privacy weten in welke gevallen deze gegevens kunnen worden afgeschermd? Neem dan contact met ons op.

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *