Artikelen

Samentelregeling bij ongehuwde partners

Publicatiedatum: 26 april 2022

Op 22 april 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd omtrent de samentelregeling bij ongehuwde partners. Met dit besluit worden enkele ongewenste gevolgen van de samentelregeling in de Successiewet weggenomen.

Kortgezegd houdt de samentelregeling in de Successiewet in, dat partners voor de berekening van erf- en schenkbelasting als één en dezelfde persoon worden aangemerkt. De samentelregeling is van invloed op het tarief van de erf- en schenkbelasting en op eventuele vrijstellingen. Dit betreft gevallen waarin twee bloedverwanten een schenking of erfenis ontvangen van eenzelfde familielid, en meer dan vijf achtereenvolgende jaren op hetzelfde adres staan ingeschreven waardoor zij als fiscaal partner worden aangemerkt.

Voorbeeld

Een voorbeeld ter verduidelijking. Twee meerderjarige broers van 25 en 23 wonen langer dan vijf achtereenvolgende jaren op hetzelfde adres. Zij worden om die reden automatisch aangemerkt als partners voor de Successiewet. Zij ontvangen ieder een schenking van hun ouders. Het gevolg van de samentelregeling zou nu zijn, dat de twee schenkingen bij elkaar worden opgeteld en dat slechts eenmaal gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling schenkbelasting. Dit vindt de staatssecretaris onwenselijk.

De staatssecretaris keurt om die reden goed dat partners die beiden verkrijgen van dezelfde schenker voor de berekening van de schenkbelasting, niet als één en dezelfde persoon worden aangemerkt. Ook blijft de samentelregeling buiten toepassing bij partners die beiden verkrijgen uit dezelfde nalatenschap. Voor deze goedkeuring gelden drie voorwaarden:

  1. Het partnerschap tussen de verkrijgers is uitsluitend ontstaan door tijdsverloop. De verkrijgers worden alleen aangemerkt als partners voor de Successiewet omdat zij vijf jaar onafgebroken samenwonen. Er is dus geen sprake van een notarieel samenlevingscontract.
  2. De erflater of schenker staat ten opzichte van elk van beide verkrijgers in dezelfde graad van bloedverwantschap.
  3. De verkrijgers zijn bloedverwanten van elkaar.

Goedkeuring is mogelijk voor belastingaanslagen waarvoor binnen vijf jaren na het moment van verkrijging van de schenking of erfenis, een verzoek om ambtshalve vermindering wordt ingediend.

Stel uw vraag aan een specialist

Heeft u naar aanleiding van de aangekondigde plannen al vragen, neem dan gerust contact op. We denken graag met u mee.

mr. Roderik de Beukelaer

Directeur

Roderik werkt sinds 2018 bij Zantboer & Partners en is samen met Denny Vermeer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Hij is in 2008 afgestudeerd in fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en in notarieel recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast heeft Roderik de mediationopleiding afgerond. Hij is betrokken bij de advisering van familiebedrijven en vermogende particulieren en heeft een focus op estate planning. Hij is lid van de Vereniging van Collaborative Professionals en doceert in de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht van het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleiding (IMFO). Roderik is enthousiast en deskundig en heeft een sterk probleemoplossend vermogen.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *