Artikelen

Samentelregeling bij ongehuwde partners

Publicatiedatum: 26 april 2022

Op 22 april 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd omtrent de samentelregeling bij ongehuwde partners. Met dit besluit worden enkele ongewenste gevolgen van de samentelregeling in de Successiewet weggenomen.

Kortgezegd houdt de samentelregeling in de Successiewet in, dat partners voor de berekening van erf- en schenkbelasting als één en dezelfde persoon worden aangemerkt. De samentelregeling is van invloed op het tarief van de erf- en schenkbelasting en op eventuele vrijstellingen. Dit betreft gevallen waarin twee bloedverwanten een schenking of erfenis ontvangen van eenzelfde familielid, en meer dan vijf achtereenvolgende jaren op hetzelfde adres staan ingeschreven waardoor zij als fiscaal partner worden aangemerkt.

Voorbeeld

Een voorbeeld ter verduidelijking. Twee meerderjarige broers van 25 en 23 wonen langer dan vijf achtereenvolgende jaren op hetzelfde adres. Zij worden om die reden automatisch aangemerkt als partners voor de Successiewet. Zij ontvangen ieder een schenking van hun ouders. Het gevolg van de samentelregeling zou nu zijn, dat de twee schenkingen bij elkaar worden opgeteld en dat slechts eenmaal gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling schenkbelasting. Dit vindt de staatssecretaris onwenselijk.

De staatssecretaris keurt om die reden goed dat partners die beiden verkrijgen van dezelfde schenker voor de berekening van de schenkbelasting, niet als één en dezelfde persoon worden aangemerkt. Ook blijft de samentelregeling buiten toepassing bij partners die beiden verkrijgen uit dezelfde nalatenschap. Voor deze goedkeuring gelden drie voorwaarden:

  1. Het partnerschap tussen de verkrijgers is uitsluitend ontstaan door tijdsverloop. De verkrijgers worden alleen aangemerkt als partners voor de Successiewet omdat zij vijf jaar onafgebroken samenwonen. Er is dus geen sprake van een notarieel samenlevingscontract.
  2. De erflater of schenker staat ten opzichte van elk van beide verkrijgers in dezelfde graad van bloedverwantschap.
  3. De verkrijgers zijn bloedverwanten van elkaar.

Goedkeuring is mogelijk voor belastingaanslagen waarvoor binnen vijf jaren na het moment van verkrijging van de schenking of erfenis, een verzoek om ambtshalve vermindering wordt ingediend.

Stel uw vraag aan een specialist

Heeft u naar aanleiding van de aangekondigde plannen al vragen, neem dan gerust contact op. We denken graag met u mee.

Paul van Gelderen

Belastingadviseur

Paul van Gelderen heeft als belastingadviseur van vermogende families ruime ervaring opgedaan en werkt sinds november 2020 (weer) bij Zantboer & Partners waar hij adviseert over vermogensstructurering en estate planning. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor (advisering over) kunst en goede doelen en publiceert daar met enige regelmaat over. Paul is lid van de specialistengroep ‘estate planning’ van Register Belastingadviseurs en volgt momenteel de opleiding tot mediator.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *