Artikelen

Stijging belastingtarief en rendementspercentage overige bezittingen in box 3

Publicatiedatum: 10 oktober 2022

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het kabinet de opbrengsten uit vermogen zwaarder wil belasten. De heffing over opbrengsten uit sparen en beleggen, belast in box 3, gaat daarom omhoog. Er is voorgesteld het huidige belastingtarief van box 3 in 2023 te verhogen van 31% naar 32%. In de jaren 2024 en 2025 zal het tarief naar verwachting verder stijgen met 1%-punt, naar respectievelijk 33% en 34%. Daar staat tegenover dat het heffingsvrij vermogen in 2023 wordt verhoogd naar € 57.000 (in 2022 is dit: € 50.650). Eerder schreven wij hier al over in onze Prinsjesdag special, welke u hier kunt downloaden.

Naast de stijgende tarieven gaan ook de forfaitaire rendementen van box 3 wijzigen. In de nieuwe, tijdelijke, variant van box 3 wordt per vermogenscategorie banktegoeden, overige bezittingen of schulden uitgegaan van verschillende forfaitaire rendementen. Het bijbehorende rendementspercentage wordt hierbij vermenigvuldigd met de waarde van het vermogensbestanddeel. Overigens wordt deze tijdelijke variant naar verwachting in 2026 vervangen door een volledig nieuw box 3-stelsel.

In 2022 bedraagt het rendementspercentage van de vermogenscategorie overige bezittingen 5,53%. Onlangs is de berekeningswijze van het rendementspercentage in deze categorie voor 2023 gedeeld. Hieruit volgt dat volgend jaar het rendementspercentage voor overige bezittingen gaat stijgen naar 6,17%. Deze stijging in combinatie met het verhoogde belastingtarief zorgt ervoor dat de belastingdruk in de categorie overige bezittingen in box 3 verder zal toenemen.

Voor de categorie banktegoeden en de categorie schulden is op dit moment nog niet bekend wat in 2023 de hoogte wordt van de rendementspercentages.

Wij zullen dit nauwlettend voor u in de gaten houden en u op de hoogte brengen bij verdere ontwikkelingen.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *