Artikelen

Testament op afstand opstellen of wijzigen

Publicatiedatum: 10 april 2020

Door de coronacrisis wensen meer mensen een testament op te stellen, of hun huidige testament te wijzigen. Het aantal mensen dat niet naar de notaris kan, wil of mag, is echter ook heel groot. Daarnaast kunnen notarissen moeilijker bij mensen op bezoek. De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de Vereniging van Erfrechtadvocaten (VEAN) hebben daarom een verzoek ingediend om wettelijk vast te leggen dat testamenten op afstand kunnen worden ondertekend.

Aktes passeren zonder contact al mogelijk in uitzonderlijke situaties

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) had al eerder gesteld dat het in uitzonderlijke situaties mogelijk is om aktes te passeren zonder persoonlijke contact. De notaris moet dan wel zeker weten dat de cliënt zich kan vinden in de inhoud van de akte en dat diegene in staat is zijn wil vrij te bepalen. Dit kan worden vastgesteld via een audio- of videoverbinding, schriftelijk of per e-mail. In het dossier en de akte moet de notaris vervolgens zijn bevindingen vastleggen.

Voorstel nog in behandeling

De diverse beroepsverenigingen hebben het verzoek ingediend de bovenstaande mogelijkheid vast te leggen in een wettelijke regeling. Inmiddels heeft de ministerraad gehoor gegeven aan dit verzoek. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State, waarna het door het parlement zal worden behandeld.

Wat is er nu belangrijk voor uw testament?

1. Wanneer gaat de spoedwet in?

Dat is nog onduidelijk. Naar verwachting wordt het voorstel medio april door het parlement behandeld.

2. Vanaf wanneer kan ik een testament op afstand laten opstellen?

Volgens de KNB mag dat op dit moment al, al ontbreekt nu de wettelijke grondslag. Testamenten kunnen op afstand worden ondertekend. Het is ook de bedoeling om de wet met (beperkte) terugwerkende kracht in te voeren zodat testamenten die al eerder zijn ondertekend ook onder de nieuwe wet zullen vallen.

3. Tot wanneer is het mogelijk?

Op dit moment lijkt het er op dat het kabinet de regeling wil laten gelden tot het einde van de coronacrisis. Het is nu dus nog niet duidelijk tot wanneer het mogelijk is om een testament op afstand op te laten stellen en te ondertekenen. Aangekondigd is dat de wet weer zal worden ingetrokken zodra de crisis voorbij is.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over dit voorstel, wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent of heeft u andere vragen over testamenten? Neem dan contact met ons op.

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *