Artikelen

Uitstel behandeling wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” in Tweede Kamer

Publicatiedatum: 6 oktober 2021

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” (hierna: wetsvoorstel) aan de Tweede Kamer aangeboden. Blijkens de parlementaire agenda zou het wetsvoorstel binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld.

Op 1 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij verzoekt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Als reden hiervoor geeft de staatssecretaris, dat het wetsvoorstel moet worden bezien binnen de bredere context van het belasten van vermogen in de verschillende boxen, waarover mogelijk in de formatie zal worden gesproken. De staatssecretaris verwijst hierbij onder meer naar de voorgestelde wijzigingen voor de belastingheffing in box 3.

Doel wetsvoorstel

Het kabinet beoogt met het wetsvoorstel leningen van een vennootschap aan diens directeur-grootaandeelhouder te ontmoedigen. Op basis van de maatregel in het wetsvoorstel moet vanaf 31 december 2023 in box 2 een fictieve winstuitdeling tegen een tarief van 26,9% (tarief: 2022) in aanmerking worden genomen voor zover de schulden van de directeur-grootaandeelhouder en diens partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 500.000. Deze maatregel geldt ook voor schulden bij de vennootschap van bloed- en aanverwanten van de directeur-grootaandeelhouder en de partners van die bloed- en aanverwanten. Eigenwoningschulden met een hypotheekrecht of eigenwoningschulden aangegaan vóór 1 januari 2023 worden niet meegerekend, mits voor deze schulden hypotheekrenteaftrek wordt geclaimd.

Gevolgen aanhouden wetsvoorstel

Het is de verwachting dat de Tweede Kamer aan het verzoek van de staatssecretaris van Financiën tegemoet zal komen. Hierdoor kan het uitstel gevolgen hebben voor de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel. De verdere voortgang van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel houden wij vanzelfsprekend nauwgezet in de gaten en uiteraard zullen wij u informeren over eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Stel uw vraag aan een specialist

Bent u benieuwd of Zantboer & Partners iets voor u kan betekenen of heeft u vragen over dit artikel? Praat eens met Denny Vermeer. Dat kan telefonisch, bij ons op kantoor in Rotterdam of Breda, of op een locatie van uw keuze. We maken graag kennis!

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *