Artikelen

Versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aangekondigd

Publicatiedatum: 21 oktober 2022

Eerder hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de fiscale wijzigingen per 2023 die tijdens Prinsjesdag zijn aangekondigd. Wat niet in het Belastingplan 2023 stond was een voorstel met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Er gaan al langer geluiden op dat deze faciliteiten worden versoberd of afgeschaft. Ondanks dat een concreet voorstel op dit punt is uitgebleven staan in de Miljoenennota enkele passages opgenomen waaruit blijkt dat er in de toekomst het één en ander gaat veranderen. In ieder geval dat verhuurd vastgoed straks niet meer in aanmerking komt voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

In de Miljoenennota is aangekondigd dat het kabinet zich gaat inzetten om opmerkelijke belastingconstructies en negatief geëvalueerde fiscale regelingen aan te pakken. Met name dat laatste lijkt een voorbode voor versobering of afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting. Concreet wordt in de Miljoenennota vermeld dat verhuurd vastgoed straks niet meer in aanmerking komt voor de BOR en de DSR. Verder wordt aangegeven dat het kabinet eind dit jaar of in de eerste helft van volgend jaar met een reactie komt over de invulling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze reactie volgt op het IBO-rapport vermogensverdeling en de CPB Notitie ‘Evaluatie fiscale regelingen gericht op de bedrijfsoverdracht’.

In het IBO-rapport vermogensverdeling wordt ten aanzien van de BOR voorgesteld de vrijstelling goingconcernwaarde af te schaffen en te vervangen door een gunstigere betalingsregeling. Met betrekking tot de DSR wordt voorgesteld deze faciliteit volledig af te schaffen. De IBO werkgroep baseert haar aanbevelingen mede op de CPB Notitie ‘Evaluatie fiscale regelingen gericht op de bedrijfsoverdracht’. In deze evaluatie wordt gesteld dat de BOR op bepaalde onderdelen niet voldoende doelmatig of doeltreffend is. Met betrekking tot de DSR was de conclusie dat deze faciliteit doeltreffend is, maar dat de doelmatigheid niet kwantitatief getoetst kan worden. Vanuit de praktijk klinkt kritiek op het versoberen of afschaffen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Bovendien hebben familiebedrijven hun zorgen hierover geuit.

Op dit moment is het dus nog onduidelijk of het kabinet deze aanbevelingen uit het IBO-rapport gaat overnemen. Vast lijkt te staan dat de faciliteiten op korte termijn gaan veranderen. Dit kan het aantrekkelijk maken om nu ondernemingsvermogen te schenken naar de volgende generatie. Bent u dat van plan? Laat u zich hierover dan zorgvuldig informeren. Niet alleen op financieel en fiscaal vlak, maar ook over alle andere zaken die komen kijken bij een succesvolle overdracht van het bedrijf binnen de familie.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Pieter Dekkers MSc

Belastingadviseur

Pieter is in 2022 gestart bij Zantboer & Partners. In 2013 is hij afgestudeerd in fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft hij ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk voor met name familiebedrijven en hun aandeelhouders. Pieter is van huis uit vertrouwd met de vraagstukken waar een familiebedrijf mee te maken krijgt. Pieter is proactief en gaat altijd met veel enthousiasme op zoek naar de oplossing die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *