Artikelen

Contouren versoberingen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bekendgemaakt

Publicatiedatum: 9 mei 2023

Eerder hebben wij u op de hoogte gebracht van de mogelijke versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De verwachte wijzigingen zijn destijds bij het Belastingplan 2023 uitgebleven. Dat de aanpassingen zouden volgen leek echter vast te staan. In de onlangs verschenen Voorjaarsnota zijn de contouren van de versoberingen bekendgemaakt. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgeblikt op de voorgenomen fiscale wijzigingen in het Belastingplan 2024. De genoemde wijzigingen zijn van toepassing op zowel de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting, als ook op de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting. De invoering van de maatregelen staat verspreid over 2024 en 2025 op de planning.

In de Voorjaarsnota is aangekondigd dat aan derden verhuurd vastgoed, met ingang van 2024, niet meer onder de toepassing van de BOR en de DSR valt. Aan derden verhuurd vastgoed kwalificeert vanaf dat moment per definitie als beleggingsvermogen. Met ingang van 2025 wordt ook scherper gekeken naar de kwalificatie van keuzevermogen als ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen. Er is voorgesteld om keuzevermogen alleen tot het ondernemingsvermogen te rekenen voor zover deze bedrijfsmiddelen daadwerkelijk in de onderneming worden gebruikt.

Verder is het kabinet voornemens de omvang van de vrijstelling voor ondernemingsvermogen in de BOR te wijzigen per 2025. De volledig vrijstelling van de goingconcernwaarde van de onderneming wordt verhoogd van maximaal (circa) 1,2 miljoen euro naar maximaal 1,5 miljoen euro. De vrijstelling over het meerdere aan ondernemingsvermogen wordt verlaagd van 83% naar 70%. Bovendien wordt de doelmatigheidsmarge binnen de BOR en de DSR afgeschaft. Daardoor is het niet meer mogelijk om beleggingsvermogen onder de BOR te brengen ter grootte van maximaal 5% van het te schenken ondernemingsvermogen. Daarnaast bestaat het voornemen de BOR en DSR alleen van toepassing te laten zijn op reguliere aandelen met een belang van minimaal 5% die volledig meedelen in de winst.

Tot slot heeft het kabinet een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Zo bestaat het voornemen de bezits- en voortzettingseis in de BOR voor sommige situaties te versoepelen en de dienstbetrekkingseis in de DSR volledig te laten vervallen. Ook wordt gekeken hoe constructies met de BOR verder aangepakt kunnen worden. Dergelijke maatregelen moeten verder in detail worden uitgewerkt door het kabinet. De invulling hiervan zal mede afhangen van de uitkomst van het vervolgonderzoek dat loopt naar de aanpak van de knelpunten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Bent u voornemens om ondernemingsvermogen te schenken aan de volgende generatie? Laat u zich hierover zorgvuldig informeren. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst om u van een advies op maat te voorzien.

Stel uw vraag aan een specialist

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Pieter Dekkers MSc

Belastingadviseur

Pieter is in 2022 gestart bij Zantboer & Partners. In 2013 is hij afgestudeerd in fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft hij ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk voor met name familiebedrijven en hun aandeelhouders. Pieter is van huis uit vertrouwd met de vraagstukken waar een familiebedrijf mee te maken krijgt. Pieter is proactief en gaat altijd met veel enthousiasme op zoek naar de oplossing die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *