Artikelen

Voorlopig geen handhaving op UBO-registratie

Publicatiedatum: 13 april 2022

Er zullen voorlopig geen boetes of taakstraffen worden opgelegd aan entiteiten die niet hebben voldaan aan de UBO-registratieplicht. Een meerderheid van de Kamerleden stemde op 5 april in met een motie van deze strekking. De Tweede Kamer wil wachten totdat het Europese Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de publieke toegankelijkheid van het UBO-register.

Inschrijving ubo-register

De deadline voor organisaties om zich in te schrijven in het UBO-register was 27 maart 2022. Na deze deadline bleek echter dat meer dan de helft van de registratieplichtigen deze inschrijving nog niet geregeld had. Veel ondernemers maken zich zorgen over de privacy van ultimate beneficial owners (UBO’s), vaak bestaande uit gezins- en familieleden.

Aanpassingen geadviseerd

De A-G heeft het Europese Hof van Justitie geadviseerd een aantal aanpassingen door te voeren voor de implementatie van de richtlijn. Om deze reden hebben veel entiteiten de inschrijving in het UBO-register voor zich uitgeschoven. In beginsel dreigden entiteiten zonder UBO-registratie tegen sancties aan te lopen. De Tweede Kamer heeft in de aangenomen motie echter besloten dat er geen boetes of taakstraffen zullen worden opgelegd totdat de uitspraak van het EU HvJ plaatsvindt. Deze wordt in de komende maanden verwacht. In de motie is daarnaast opgenomen dat handhaving risico-gebaseerd moet plaatsvinden en zich dus moet richten op significante risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten.

Mogelijke aanpassingen omtrent het inzagerecht van privégegevens staan overigens los van het feit dat inschrijving van UBO’s in het register verplicht is. Uiteraard helpen wij u graag uw inschrijving in orde te maken.

Wat is een UBO?

Kort samengevat is de UBO de natuurlijke persoon die direct of indirect een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal of vermogen van bepaalde entiteiten, of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in bepaalde entiteiten. Voor een overzicht van registratieplichtige rechtsvormen verwijzen wij u graag naar onze eerdere artikelen inzake het UBO-register.

Stel uw vraag aan een specialist

Bent u benieuwd of Zantboer & Partners iets voor u kan betekenen of heeft u vragen over dit artikel? Praat eens met Denny Vermeer. Dat kan telefonisch, bij ons op kantoor in Rotterdam of Breda, of op een locatie van uw keuze. We maken graag kennis!

mr. Denny Vermeer

Directeur

Denny Vermeer is in 2009 afgestudeerd in ondernemingsrecht en in 2011 in fiscaal recht, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Denny is zijn carrière in 2008 begonnen bij Zantboer & Partners en is inmiddels samen met Roderik de Beukelaer als directeur eindverantwoordelijk voor de praktijk. Denny adviseert familiebedrijven en hun aandeelhouders over een breed scala aan fiscale onderwerpen en heeft een focus op structureren. Denny is ambitieus en daadkrachtig en sterk gericht op de ontwikkeling van teamleden en het kantoor.

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *